kontakt  
   

Juli 2012

 
 
   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
Gezond en Sportief Nieuw-Balinge
Berichten Gemeente Midden-Drenthe
Nieuwsbrief "De Heugte"
Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
Tienersoos "Teenspirit"
Wandelroutes in Drenthe
Jeu de Boules Toernooi
Goudplevierrun
Rabobank hoofdsponsor Fiets4daagse Westerbork
Uitnodiging Sportmanifestatie
Aanleveren kopij Kontakt
Nieuws van Ouderen onder Dak
Kapsalon Priscilla
Zon Opkomst
Verslag Dagje uit 60+
Nationaal Epilepsie fonds
Benefietavond Mont Ventoux-groep
Vakantiebijbel Klub
Snack Karre
Survivaltocht Nieuw Balinge 2012
Buitenconcert Muziekvereniging "Irene"
Nieuws van Stichting Zomerfeest
Activiteitenkalender
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

 
 
Bezorging (dorp): Fam. Oelen, T: 321188
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 

Bankrekeningnummer:3694.00.453, tnv Plaatselijk Belang te Nw Balinge, o.v.v Kontakt


 Van de Redactie

Van  de  redactie


   Meester Sieberingschool

 

 

----------------------------------


  Gezond en Sportief Nieuw-Balinge
 


  Berichten Gemeente Midden-Drenthe
 


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

OPROEP MEEPRATEN OVER HET MANTINGERVELD

Binnenkort start Natuurmonumenten met het ontwerp van het nieuwe natuurgebied ten westen van Nieuw Balinge. Dit gebied verbindt Nieuw Balinge met het Mantingerveld.
Natuurmonumenten organiseert samen met de ontwikkelaar van zeven woningen aan de dorpsrand een meepraat avond in september. Geef u op, praat en denk mee over dit prachtige gebied.

Meer informatie via Plaatselijk Belang,
Albert Wielink
albert.wielink@hetnet.nl
mobiel > 06 1525 4485
privé > 0528 32 13 23

-------------------------------------------------

WERKGROEP DUURZAAMHEID

-------------------------------------------------

Naar aanleiding van de informatie avond zijn er een aantal gezinnen in Nieuw-Balinge die zonnepanelen op hun dak hebben of nog krijgen.
Wij hebben er naar gestreefd om dit gezamenlijk te doen, en volgens ons is dat gelukt weliswaar niet allemaal bij de zelfde Leverancier ,maar daar is iedereen ook vrij in.

Voor u en nog belangstellende hebben wij een schema gemaakt zodat Wij zouden graag t.z.t. inventariseren hoeveel gezinnen nu werkelijk zonnepanelen hebben geplaatst. En dat wij later in het jaar op terug komen.


Hierbij sluiten wij het energie programma wat betreft zonnepanelen af.
u zelf kunt zien wat het beste bij u past en welke leverancier u wilt.
Zoals u ook kunt lezen in Kontakt hebben wij een prijs gewonnen van Bespaarschaap MFD.
Wij hebben een bedrag van 3000 euro gekregen.
Dit gaan wij besteden aan een Duurzaam Project voor de Mr Sieberingschool in Nieuw-Balinge.
Na de grote vakantie gaan wij hiermee verder.

De mensen die mee hebben gedaan om de meterstanden en de energie meter te gebruiken willen wij alsnog bedanken.

Werkgroep Duurzaam Energie Nieuw-Balinge

-------------------------------------------------Download hier de enquete

-------------------------------------------------
  Tienersoos "Teenspirit"


  Wandelroutes in Drenthe  Jeu de Boules toernooi


  Goudplevierrun

Goudplevierrun Nieuw-Balinge
Zaterdag 14 juli 2012; 14.00 uur

 

Op zaterdag 14 juli aanstaande klinkt om 14.00 het startschot van de 4e editie van de Goudplevierrun te Nieuw Balinge. Inmiddels hebben zo’n tachtig deelnemers zich ingeschreven om een route van 5,7 of 10 km hard te lopen. We verwachten dat er zich op de dag zelf nog zo’n portie lopers in zal schrijven.

Via de site www.goudplevierrun.nl kunt u zich nog steeds inschrijven om mee te doen. Voor deelname is geen minimumleeftijd ingesteld.

Inmiddels hebben we ruim veertig vrijwilligers bereid gevonden om op 14 juli een helpende hand te bieden. Ook heeft een flink aantal bedrijven hun sponsoring toegezegd. Een overzicht van onze sponsoren vindt u op onze site. Wij zijn onze vrijwilligers en sponsoren zeer dankbaar!

Mocht u niet willen of kunnen deelnemen aan de run, dan hopen we u te mogen verwelkomen bij de start en finish, bij dorpshuis de Heugte. Hier is de hele middag een gezellig terras.

Tot ziens op zaterdag 14 juli, als loper, vrijwilliger of toeschouwer!

Organisatie; Dorpshuis de Heugte, Ronald van Aalderen, Gert Slomp en Mellanie van den Bosse

 

  Rabobank hoofdsponsor Fiets4daagse Westerbork

  Uitnodiging Sportmanifestatie

 


  Aanleveren kopij Kontakt

 

Zoals elk jaar, komt Kontakt in de maand augustus niet uit. Pas in september zijn we er weer.

Wilt u kopij aanleveren voor de uitgave van september, stuur dit dan voor 31 augustus naar Geke Strijker.


  Nieuws van Ouderen onder Dak  Kapsalon Priscilla

 


  Zon Opkomst


  Verslag Dagje uit 60+


Nationaal Epilepsie fonds


  Benefietavond Mont Ventoux-groep


  Vakantiebijbel Klub


  Snack Karre

  Survivaltocht Nieuw Balinge 2012


  Buitenconcert Muziekvereniging "Irene"


  Nieuws van Stichting Zomerfeest
  Activiteitenkalender

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------