januari 2006, Bram van Burg

 

Persinformatie nr. 4,    10 januari 2006

Bram van Burg vrijwilliger van het Jaar van Midden-Drenthe 2005

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari jl. is de heer Bram van Burg gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar van Midden-Drenthe 2005. Met deze vrijwilligersprijs wil de gemeente Midden-Drenthe nadrukkelijk aandacht besteden aan de functie en het belang van het vrijwilligerswerk. Dagelijks wordt er in de gemeente Midden-Drenthe door vrijwilligers bijzonder goed werk verricht door zich in te zetten voor een ander.

Gedicht

De gemeente Midden-Drenthe wil met deze verkiezing haar waardering voor het vrijwilligerswerk tot uitdrukking brengen en iemand die zich hierin buitengewoon onderscheid eens extra in het zonnetje zetten. Burgemeester Ter Avest citeerde tijdens zijn nieuwjaarstoespraak het volgende gedicht:

“Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

is verbonden, maar niet gebonden

is onbetaalbaar en niet te koop

is positief denken, is positief doen

met als enige doel

voor jezelf en de ander een goed gevoel.”

 

Uitreiking

De vrijwilliger van het jaar de heer Bram van Burg kon helaas door zijn ziekte zelf niet aanwezig zijn bij de bekendmaking, maar werd vertegenwoordigd door zijn dochter Hetty van Burg. Zij ontving namens hem uit handen van wethouder Mary Looman-Struijs een beeldje en een cadeaubon van € 100,-. Ook de andere genomineerden, Frauke Boer en Wim van Eisden, werden in het zonnetje gezet. De heer van Burg heeft Tienersoos Teenspirit en Jeugdsoos Kentucky aangewezen als goede doelen. Zij ontvingen beide een cheque van € 175,-.

Vrijwilliger van het jaar

Bij de beoordeling heeft de jury vooral gelet op de inzet van de vrijwilliger, het belang van het vrijwilligerswerk voor de samenleving en of de vrijwilliger een voorbeeldfunctie vervult.

Bram van Burg zet zich al vele jaren vrijwillig in, in het verenigingsleven in Nieuw Balinge. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed en hielp bij het organiseren van activiteiten. Vanwege een ernstige ziekte was dit niet meer mogelijk. Omdat hij zich toch graag wilde blijven inzetten voor het dorp heeft hij een website over Nieuw Balinge opnieuw opgezet. Hij zet zich, naast zijn twee dagen therapie, bijna ieder uur in om deze site actueel te houden.

Verder draagt hij, door het actueel en compleet houden van de website, zorg voor een grote mate van samenhang en binding onder de Nieuw Balingers en iedereen die een band voelt met Nieuw Balinge.

Bram van Burg is een voorbeeld omdat hij laat zien dat je met beperkte mogelijkheden en doorzettingsvermogen heel veel kunt betekenen als vrijwilliger.

Bijlage: Juryrapporten genomineerden

Jury-rapport

Bij de beoordeling gelet op:

1.               inzet van de vrijwilliger

2.               belang van het vrijwilligerswerk

3.               voorbeeldfunctie

v.l.n.r. Hetty van Burg, Wim van Eisden, Frauke Boer

Frauke Boer

inzet: Frauke Boer zet zich met hart en ziel in voor de speel-o-theek in Smilde. Ze maakt veel tijd vrij voor de speel-o-theek, hoewel ze zelf een gezin met kleine kinderen heeft. Ze draait diensten in de speel-o-theek, zorgt voor bekendheid van de speel-o-theek, organiseert acties en zorgt ervoor dat er extra leden worden geworven.

Belang van het vrijwilligerswerk: Dat de speel-o-theek in Smilde nog steeds open is (en de kinderen met educatief speelgoed kunnen spelen), is voor een belangrijk deel aan Frauke Boer te danken.

Voorbeeldfunctie: Frauke Boer is een voorbeeld omdat zij laat zien dat je ook met een druk gezin met kleine kinderen en weinig tijd toch veel kunt betekenen als vrijwilliger.

Wim van Eisden

Inzet: Wim van Eisden doet al sinds 1969 vrijwilligerswerk en is één van de oprichters van Scouting Beilen. Hij beheert de gebouwen en terreinen en is scoutingliefhebber in hart en nieren. Hij staat altijd klaar om te helpen waar mogelijk.

Belang van het vrijwilligerswerk: Wim van Eisden draagt zorg voor het voortbestaan van de groep. Hij heeft vele scoutingleden begeleid in hun jeugdjaren volgens de normen, waarden en tradities van de scouting en heeft daarmee een positieve bijdrage geleverd aan hun algemene vorming.

Voorbeeldfunctie: Wim van Eisden is een voorbeeld omdat hij zich al zo lang en zo enthousiast inzet als vrijwilliger.

Bram van Burg

Inzet: Bram van Burg zet zich al vele jaren vrijwillig in, in het verenigingsleven in Nieuw Balinge. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed en hielp bij het organiseren van activiteiten. Vanwege een ernstige ziekte was dit niet meer mogelijk. Omdat hij zich toch graag wilde blijven inzetten voor het dorp heeft hij, in overleg, een website over Nieuw Balinge opnieuw opgezet. Hij zet zich, naast zijn twee dagen therapie, bijna ieder uur in om deze site actueel te houden.

Belang van het vrijwilligerswerk: Bram van Burg draagt door het actueel en compleet houden van de website zorg voor een grote mate van samenhang en binding onder de Nieuw Balingers en iedereen die een band voelt met Nieuw Balinge. 

Voorbeeldfunctie: Bram van Burg is een voorbeeld omdat hij laat zien dat je met beperkte mogelijkheden en doorzettingsvermogen heel veel kunt betekenen als vrijwilliger.