april 2007, D.E.L.


Mag ik U even voorstellen...

Een berichtje in het kontakt van maart deed ons de wenkbrauwen fronsen. D.E.L. deed een extra mededeling.

Men kreeg regelmatig de vraag wanneer je nog thuiswonende kinderen moest aanmelden als lid van D.E.L.  Het antwoord was 21 jaar en raadpleeg hier voor het reglement, punt 18 uit het blauwe boekje.

Wij kregen de indruk dat het iets met een begrafenis te maken moest hebben. We informeerde zo hier en daar en inderdaad klopte dit.  Het is zelfs een buurtvereniging doch niet een pretvereniging maar  het doel van deze vereniging is het financieel steunen van gezinnen van leden, waar een sterfgeval voorkomt.

D.E.L is de afkorting voor “Draag Elkanders Lasten”. Doel van de vereniging is het financieel steunen van gezinnen van leden, waarin een sterfgeval voor komt.  Het bestuur bestaat uit, H.Prins, A.Wielink, A. Mekkes, G. Dijkhuis, B. de Jonge en de bode I. Zijnge-Hulshof.

Wij spreken de voorzitter Homme Prins om wat meer over D.E.L. te horen.

De heer Homme Prins, voorzitter

De vereniging is opgericht 23 februari 1932 door dhr. Siebering en is gevestigd te Nieuw Balinge.

“Meester” Johannes Siebering

Het was een tijd van armoede en grote werkloosheid. De mensen verdienden toen, voor zover zij in de werkverschaffing werkten fl.11,00 per week. In sommige gevallen moesten zelfs grote gezinnen daar van leven. Wanneer zich in die tijd een sterfgeval voordeed, hadden de mensen dikwijls geen geld om een lijkkist te kopen. Men moest dan aankloppen bij de gemeentelijke dienst   voor sociale zaken.

Wij stonden verbaasd dat de vereniging  al 75 jaar bestond. Des te meer reden om eens het bestuur te gaan bezoeken om er meer over te horen. Toen wij dit geluid lieten horen kwam er gelijk al iemand met een krantenartikel  aanzetten. Het bleek een stuk te zijn uit 1963.  Men vroeg zich toen al af of deze vereniging nog bestaansrecht had.

In 1932 werd een bedrag uitbetaald van 125 gulden voor een kindje beneden de leeftijd van 1 jaar, 200 gulden voor een kind tot de leeftijd van 4 jaar en voor volwassenen een bedrag van 250 gulden

Op dit moment wordt bij een sterfgeval van een volwassene 300 euro uitbetaald. Volgens Homme staat het de leden volkomen vrij om naast een lidmaatschap van de buurtvereniging een risicoverzekering of een levensverzekering te sluiten. Op dit moment zijn er ongeveer 250 leden.

Nu zo’n 75 jaar later, in een tijd dat mensen het financieel veel beter hebben dan toen, heeft het dan nog bestaanrecht?

Homme hoeft daar niet lang over na te denken. “Natuurlijk hebben de mensen een beter loon als vroeger en zijn de begrafeniskosten veel hoger geworden. Met het bedrag wat je nu van de vereniging krijgt kun je enige verlichting brengen in de aanzienlijke kosten. DEL heeft nog steeds een solidariteits gedachte. Het is een traditie die er nog steeds bij hoort. De grondgedachte is ook niet gewijzigd”. 

Zijn er wel eens leden die tussentijds stoppen.

“Eigenlijk gebeurt dit nooit. Er zijn zelfs mensen die lid blijven als zij verhuizen”. Wij hopen dat door deze bekendheid hierover nu nog meer mensen lid worden. De contributie bestaat uit 2 euro per rondgang en wordt per overlijden opgehaald door de bode. Nieuwe leden hebben een wachttijd van een half jaar. Doen in dit jaar wel mee met de rondgang maar bij overlijden binnen dit half jaar wordt er nog niet uitgekeerd. Voor nieuwe gezinnen die zich binnen 6 weken na hun vestiging in Nieuw-Balinge hebben aangemeld is geen wachttijd. Mensen moet wel gezond zijn.

Wij hopen dat veel mensen zich nu aanmelden nu zij weten wat het inhoud. Het is nog een mooie traditie die niet veel meer voorkomt in het land. We mogen er trots op zijn dat dit hier nog aanwezig is en na 75 jaar nog steeds functioneert.  De  1e twee nieuw leden hebben zich direct opgegeven!!