juli 2007, Dagcentrum “De Breistroeken”


Mogen wij U voorstellen...

1) Wie zijn jullie?

Wij zijn Merel ’t Hoen gediplomeerd activiteitenbegeleidster, Thea Enninga  ziekenverzorgster en Jan ’t Hoen werkt  als Sociaal psychiatrisch verpleegkundige specialisatie ouderen en we wonen in De Breistroeken

2) Hoe zijn jullie hier toe gekomen?

Wij zijn al jaren bezig met het idee om kleinschalige zorg te gaan verlenen aan ouderen. Wilde ooit een pension voor ouderen opzetten maar de kosten voor het huis  waren te groot. Aangezien we allemaal in de zorg werkzaam zijn/waren, zien we veel zaken die volgens ons niet goed gaan of wat beter kan. We hebben de intentie om dit beter te gaan doen.

3) Uit welke personen bestaat jullie 'team'?

We werken met twee personen. Merel en Thea. Jan werkt in zijn vrije uurtjes mee en in het weekend. Jan zorgt voor de PR en regelt de aanvragen voor de indicaties en PGB’s en onderhoud de contacten met de huisartsen, GGZ, zorgkantoor en thuiszorg, Hij kent heel veel mensen in de zorg en heeft er dagelijks mee te maken. Dat maakt het een stuk makkelijker.

4) Wat is de doelstelling van jullie project?

Een kleinschalig dagcentrum voor ouderen vanaf 50+. Mensen te begeleiden en ondersteuning te bieden. Mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen door ondersteunde begeleiding en het ontlasten van de mantelzorgers. Ook willen we alle coördinatie doen van de mensen die bij ons komen. We willen ook begeleiding/zorg op maat geven.

5) Voor wie is het bedoeld?

Het is bedoeld voor ouderen met geheugenproblematiek en ouderdomsklachten zoals eenzaamheid, depressie en dementie. De mensen moeten wel een indicatie hebben. We komen mensen tegen die hun partner verloren hebben. Deze vallen soms in een groot gat. Door ons programma hebben ze weer een zinvolle dagbesteding en zien we ook dat de stemming verbetert. We hebben ook een cliënt die zijn vrouw al jaren verzorgd. Hij is dus mantelzorger. Maar hij gaat last krijgen van zijn gezichtsvermogen en raakt steeds meer geïsoleerd omdat er steeds minder mensen langskomen. Hij gaat 1 dag in de week bij ons komen en wil graag een boek schrijven over de jaren dat hij zijn vrouw verzorgd. Hij zou ook graag willen fietsen maar door het gezichtsvermogen lukt dat niet meer. Wij hebben een tandem gekocht en wij kunnen met hem gaan fietsen. In principe kunnen veel mensen gebruik maken van onze voorziening. Wat helemaal mooi is dat het de mensen zelf niets kost. Ook hoeven ze geen eigen bijdrage te betalen. De mensen kunnen blijven eten als ze willen en worden gehaald en weer thuis gebracht. Het kan 1 dag in de week maar ook meerdere dagen. Op dit moment hebben we een dame uit Hardenberg die naar een verzorgingshuis gaat. Ze kwam uit een verpleeghuis. Ze was daar om te revalideren na een val maar was daar klaar. In het verzorgingshuis was nog geen plaats dus werd deze dame naar huis gestuurd. De thuiszorg komt alleen om te douchen en voor de rest hebben ze voorlopig géén personeel. De wachttijd is daar een week of vier.  Ze kan niet te lang alleen zijn en heeft hulp thuis nodig. Wij overbruggen deze periode voor haar gedurende deze 4 weken. Als ze bij ons is geweest en ze gaat naar huis dan helpen we haar ook thuis in het huishouden, strijken en stofzuigen. Er is regelmatig contact met de thuiszorg, familie en met het verzorgingshuis waar deze dame naar toe gaat. Zoals je ziet wordt bijna alles door ons gecoördineerd. Ook de overgang naar het verzorgingshuis, inpakken van de spullen, de verhuizing we helpen waar nodig is.

6) Waarom juist bij jullie thuis?

Wij willen dat de zorg in een omgeving wordt gegeven die zo gewoon mogelijk is. Het geeft een huiselijke sfeer en de kosten blijven daardoor laag. Dit geld kunnen we weer gebruiken om uitstapjes te maken. Het geld gaat op die manier weer terug naar de cliënten.  

7) Is een indicatie noodzakelijk?

Een indicatie is noodzakelijk. Wij vragen deze aan bij het CIZ (Centrum Indicatie Zorg). De indicatie wordt dan omgezet in een PGB (Persoons Gebonden Budget). Dit lijkt allemaal ingewikkeld maar voor ons niet. Alle administratie wordt ook door ons gedaan. Wij kunnen ook snel zien of iemand een indicatie krijgt.

8) Hoeveel personen kunnen er per dag opgevangen worden?

Om het kleinschalig te houden kunnen er 4 tot maximaal 6 mensen geholpen worden per dag.

9) Is het alleen dagopvang of kan iemand ook een nachtje blijven?

Het is geen dagopvang maar een dagcentrum. We kunnen ook thuis activiteiten doen of om te helpen. Maar ’s nachts gaan de mensen weer naar huis.

10) Wat zijn de openingstijden?

We zijn in principe 7 dagen per week geopend en 24 uur per dag te bereiken. De bereikbaarheid is erg belangrijk want als er problemen zijn wil je zo spoedig mogelijk geholpen worden en niet te lang wachten. Veel instanties zijn in het weekend of na 17.00 uur niet  te bereiken.

11) Verder nog iets kwijt?

Het blijkt dat er veel klachten zijn over de gezondheidszorg. Er kan steeds minder, er is minder geld, minder personeel. Dat klopt maar deels. Veel geld gaat naar de overhead, salariskosten en minder naar de cliënten.  We willen zorgdragen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Iets wat in de politiek ook een speerpunt is. Maar ook de familie willen we niet vergeten. Ook zij krijgen als ze dat willen begeleiding in hoe om te gaan met bepaalde situaties en ook de mensen van de thuiszorg krijgen hulp en ondersteuning als ze dat willen. Samen zorgen we ervoor dat wat mogelijk is ook kan. Hier is bijna nog 1 op 1 begeleiding.

Als er mensen zijn die belangstelling hebben, iemand weten kunnen zij contact met ons opnemen en kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Wij zijn te bereiken onder telefoonnummer 0528-321646 of e-mail; lathyrus@hetnet.nl