december 2008, Lammy Blanken


Lammy bedankt!

Dinsdag 9 december was Lammy Blanken voor de laatste keer als redactielid van Kontakt aanwezig in ‘t- keukentie bij Geke Strijker om het blad ‘in elkaar te zetten’ .

Nog één keer drukte ze,  als lay-out expert,  Kontakt tegen haar boezem en rangschikte ze de bladen één voor één tot een vlot leesbare krant.

Lammy zegt: “ Door ons vertrek uit Nieuw Balinge kreeg ik langzamerhand het gevoel dat ik mij niet meer goed kon inleven bij bepaalde dagelijkse ‘kleine gebeurtenissen’ in dit levende dorp. Als je dat bij jezelf constateert, dan is het tijd dat je eruit stapt, hoe vervelend dat ook voor je is. Op hetzelfde moment besef je ook dat je dan ook afscheid moet nemen van die gezellige redactiebijeenkomsten en fantastische mensen, die geheel belangeloos en vol passie elke maand het Kontakt in elkaar zetten”.

Lammy begon met haar werk binnen de redactie in februari 1995 en was als Lay-out expert belast om aan het eind van de redactiebijeenkomst / vergadering het blad te vormen tot een leesbaar geheel, zoals u, elke maand weer, zelf kunt beoordelen.

“Toen ik begon”, zegt Lammy, “was ik ook nog kopijadres en dat betekende dat alle ingezonden, meestal met de hand geschreven, stukken bij mij thuis afgeleverd werden. Deze stukken werden dan door mij overgetypt in de computer en op A4-tjes uitgeprint. Zo verzamelde ik dan voor een hele maand heel wat uitdraaitjes en op de redactieavond werden de uitgeprinte berichten, verhalen, advertenties, mededelingen, enzovoorts uitgeknipt en gerangschikt en weer naast en onder elkaar in kolommen wederom op een A4-tje geplakt.

En een extra moeilijke klus was het kaderen van foto’s. Nu sturen wij elkaar via de computer de mooiste foto’s toe en door middel van elektronisch knippen en plakken kunnen wij thans de mooiste composities maken, maar toen kon dat nog niet. Toen werden er originele foto’s gebruikt, die de afzender graag na ‘gebruik’ weer retour  wenste. Een heel gedoe dus. Tussen alle verhalen, berichten en mededelingen werd netjes met een potlood een lijntje getrokken en open gevallen ruimten van een tekeningetje voorzien. Heel veel handwerk dus.

Door de voortschrijdende technologie was het niet meer nodig dat het blad gedrukt moest worden. Het kon ook worden gekopieerd. Dit scheelde aanzienlijk in de kosten. Maar er zat ook een nadeel aan en dat was dat de redactie het blad dan zelf moest vouwen en nieten. Dat had als gevolg dat wij na een avond redactie bij mij thuis twee of drie avonden later bij een ander redactielid thuis een dikke 400 Kontaktbladen zaten te vouwen en te nieten. Stel je eens voor 2 of 3 grote dozen van A3 formaat vol met ‘losse’ bladzijde, aan weerszijden afgedrukt,  die tot A4 formaat  gevouwen moet worden en vervolgens de vouwnaad voorzien van twee nieten. Een gebeuren waar je niet al te veel concentratie en nadenken voor nodig was. Hoewel…, het vaak voorkwam dat er pas na heel veel bladen er iemand achter kwam dat er geen nietjes in zaten en dus de nietmachine leeg was. Die vouw-  en niet-avonden waren gezellige avonden. We hadden heel veel plezier samen en de nietmachine zelf zorgde voor veel hilariteit omdat het soms zomaar uit elkaar viel, of onderdelen ervan om je oren vlogen. Het wonderbaarlijke was als je hem eenmaal weer in elkaar had gezet, er altijd een paar onderdelen overbleven, maar het ding werkte.

‘Vroeger’ moesten we zeker een dag of vijf wachten voor we Kontakt bij de drukker af konden halen. Tegenwoordig is het zo dat Kontakt na één dag al kant en klaar door de brievenbus bij de lezer op de mat valt. (Mede met dank aan de service van Multicopy Hoogeveen.)

Met weemoed denk ik terug aan die avonden, waarmee ik met toegewijde, warme en vooral lieve mensen heb mogen bijdragen het Kontakt tot stand te brengen, iedere maand weer!”

Wij willen Lammy ook bedanken voor haar inzet bij het jaarlijks werven en samenstellen van de advertenties, het maandelijks updaten van de infopagina’s en activiteitenkalender.

Wij zullen de frisheid, de nauwkeurigheid, het plezier, de warmte, de gezelligheid, het luisterende oor, het gevraagde en ongevraagde advies / raad van Lammy binnen de redactie gaan missen. Jou kennende zul je vast nog wel eens binnenwippen in het ’t keukentie van Geke Strijker, waar je namens ons altijd van harte welkom bent.

Lammy bedankt voor al die jaren als redactielid van Kontakt!

De redactie

(Tóch kan ze het niet laten…, want wanneer ze aanstalten maakt om weer richting Hoogeveen te gaan, deelt Lammy mee:  “Mócht je eens in nood zitten en om hulp verlegen zijn, ik ben bereid te helpen, als dat echt eens een keer nodig is.”)

Groetjes van onze zijde en vast en zeker tot ziens!

Henk, Jan, José en Geke!

* * * *

En natúúrlijk willen wij langs deze weg Jannie Boer van harte welkom heten binnen de redactie die de taken van Lammy, vanaf januari 2009, op zich zal nemen!