december 2009, Gasunie


Mag ik u even voorstellen…………

De heer Marco Breukman(39jr.), werkzaam als kraanmachinist van de firma Hak  voor de nieuwe  Noord-Zuid verbinding van de Gasunie.  

De toenemende vraag naar gas en groeiende in- en export binnen Europa leiden ertoe dat er in de komende jaren op een aantal grenspunten in het Nederlandse gastransportnet door handelaren meer gas zal worden aangeboden. Dat gas is bestemd voor binnen- en buitenlandse klanten.

Gasunie heeft samen met marktpartijen (o.a. gashandelaren en energiebedrijven) de toekomstige behoefte aan transportcapaciteit geïnventariseerd. Er bleek vooral grote behoefte te bestaan aan uitbreiding van het gastransportnetwerk. Met name van Noordoost- naar Zuidwest- en Zuidoost Nederland

Noord-Zuid Route
De werkzaamheden in Drenthe zijn onderdeel van een groot project van Gasunie, de Noord-Zuid Route. In deze Noord-Zuid Route worden vele kilometers extra aardgastransportleidingen aangelegd door geheel Nederland en er worden twee nieuwe compressorstations gebouwd. De uitbreiding van het netwerk is nodig omdat in de toekomst meer gas vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. De eigen winning van aardgas in Nederland en Europa neemt af, terwijl de vraag naar aardgas als schoonste fossiele brandstof nog steeds stijgt. Met de aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas. De realisatie van dit grote project zorgt de komende jaren voor een flink stuk extra werkgelegenheid.

Op een regenachtige avond reden wij richting hotel Het Witte Veen in Witteveen. We hadden vernomen dat hier nog iemand van de gasunie aanwezig was. We moesten snel zijn want binnen enkele dagen gingen deze heren alweer op weg  richting Beuningen.

Aangekomen troffen we Marco en twee collega’s aan. De stemming was goed en de heren zaten al aan het bier.

Wij kregen een kop heerlijke koffie.   

Marco was enthousiast om zijn verhaal te vertellen. Hij is kraanmachinist voor de firma Hak. Hij woont zelf in Franeker. Geboren in Gouda en verhuisd met zijn ouders richting Friesland omdat zijn vader tegeltjes maakte.   

Marco is 5 jaar heibaas. Hij heeft de papieren voor de hijskraan. Hij doet dit soort werkzaamheden al langer.  Hij is begonnen bij NACAP en hielp bij projecten over de gehele wereld. Hij vindt dit prachtig werk en het geeft hem een zekere mate van vrijheid. Marco geeft aan dat je geen relatie moet hebben want je kunt zo enkele maanden weg zijn. Nu zit hij relatief dichtbij. Hij kan nu in de weekenden naar huis.  Ze verblijven van maandag t/ vrijdag in het hotel Witteveen. Hij vindt dit een gezellig hotel met een prima bediening.  Vanaf mei 2009 zijn ze al bezig aan dit project.  Ze werken van maandag t/m vrijdag. Twaalf uur op en twaalf uur af.

Ze zijn begonnen in Delfzijl. De laatste 8 weken hebben ze het traject  Meeden- Ommen gedaan. Er zijn verschillende aannemers op de route bezig. Nu al zijn er al weer aannemers bezig met de voorbereiding op het volgende traject. Marco komt aan de beurt als de pijpen de grond in gaan.

Voordat dit gebeurt is er al veel werk verricht. Allereerst moet er overleg zijn met de landeigenaren. De grond moet tijdelijk vrij gegeven worden. Eigenaren krijgen een flinke vergoeding voor het gebruik van hun grond. Er moet toestemming gegeven worden. Weigeren kan niet. In principe gebeurt dit vrijwel nooit omdat de vergoeding hoog is en alles weer in de oorspronkelijke staat wordt terug gebracht. De nieuw gasleiding komt 7 meter naast de oude leiding te liggen. Eerst worden er boringen verricht onder de wegen. Er worden damwanden geplaatst en deze komen 1.5 meter diep. Er wordt een gleuf gegraven en de pijpen komen daar naast te liggen. De precisie afstelling gebeurt met GPS en is op de millimeter nauwkeurig.  De leidingen zijn 17.99 meter lang en wegen 9 ton per stuk. De pijpwand is 15 mm dik. Een lastrein zorgt ervoor dat de leidingen boven de grond aan elkaar gelast worden. Elke las wordt uiteindelijk weer gecontroleerd. Dit wordt m.b.v. röntgenstralen gedaan. Dit doet de RTD.  De RTD gebruikt een apparaat wat om de buis heen draait. De lassers van de lastrein doen de 1e vier lagen met de hand en daarna 1 laag machinaal. Voordat de buis de grond ingaat wordt hij in zijn geheel gecoat. Onder kanalen worden de pijpen in de grond geslagen. Wanneer ze in de grond liggen wordt het zand eruit gespoeld. Wanneer de pijpen aan de kant klaar zijn worden ze door 6 zijdebooms( zijdebooms zo vertelt Marco zijn een soort omgekeerde bulldozer. Ze hebben een arm aan de zijkant.) in de gleuf gehesen. Dit heet dan de legploeg. De zijdebomers zelf wegen 60 ton. Het gaat wel eens mis maar dat heeft dan met de machinist te maken. Verbindingen met duikers (opkomers) worden dan gemaakt. Marco bedient de dragline kraan en moet steeds een buis oppakken en voor de opkomer zetten. Dit is een zeer moeilijke klus omdat hij de buis er exact voor moet zetten. Er mag geen speling zijn. Op het moment dat de buis voor de opkomer zit wordt deze gelast. Op dit moment heeft Marco ongeveer 1 ½ uur rust. Hij slaapt dan nog wel eens. Op het moment van hijsen moet er opperste concentratie zijn. Dit maakt het werk ook spannend en niet iedereen kan dit. Hierna moet  hij weer door naar de volgende. Voordat de dragline aan de kant kan staan wordt de grond eerst stevig gemaakt zodat hij niet kan omvallen.

In Borger zijn ze onder een bos doorgegaan. In Friesland 1100 meter onder de grond. Dit schijnt een knap staaltje werk te zijn geweest.  Marco geeft aan dat als hij er niet is men niet verder kan. Alles hangt aan elkaar samen. Wanneer de pijpen in de grond liggen worden deze onder hoge druk met water getest.

Als ze goed bevonden zijn wordt de pijp onder stikstof gezet. Dit om de pijp in optimale conditie te houden.

Nadat alles goedgekeurd is wordt de grond weer dichtgegooid en netjes gemaakt. Het land komt eruit te zien alsof er nooit wat is geweest.

Na dit uitgebreide en soms moeilijke verhaal danken wij Marco voor zijn uitleg en wensen hem succes bij de voortgang van dit project. 

Wij danken hotel ‘Het Witte Veen‘ te Witteveen voor hun gastvrijheid en de heerlijke koffie.

J&H.