juni 2010, Interview Albert Wielink


Op 29 april 2010 wordt Albert Wielink in het gemeentehuis te Beilen  door de burgemeester ontvangen. Namens de Koningin wordt Albert toegesproken dat….

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN
Grootmeester van de orde van Oranje Nassau
HEEFT BIJ HAAR BESLUIT VAN
17 maart 2010 nr. 10.00072
Albert WIELINK
Geboren te Westerbork, 27 juni 1948
BENOEMD TOT
RIDDER
IN DE
ORDE VAN ORANJE NASSAU

De redactie van “kontakt" feliciteert Albert met deze onderscheiding.

In diverse dagbladen en regionale omroep en tv is veel aandacht besteed waarom Albert geridderd is en elke Nieuw Balinger gunt Albert deze onderscheiding. Op 31 mei zochten wij hem op voor een interview.

“Ja, ik ben erg blij en trots met deze onderscheiding maar ik moet er direct bij vertellen dat mijn vrouw Annie eigenlijk deze onderscheiding verdient. Zij heeft er voor gezorgd dat ik al dat vrijwilligerswerk, en zitting hebben in diverse besturen van verenigingen en organisaties, kon doen. Heel vaak konden privé dingetjes niet doorgaan omdat ik weer zo nodig naar een vergadering of naar een bijeenkomst moest. En vergeet al die vrijwilligers niet. Als deze mensen niet meer zouden meewerken dan is het gauw gebeurd met Nieuw Balinge. Dan zou er zeer weinig van terecht gekomen zijn wat betreft de activiteiten rondom het dorpshuis, de bestrating, de aankleding van de buurt, extra handen voor / hulp aan diegenen die niet meer zo goed kunnen meekomen. Kijk eens naar het rijke verenigingsleven dat dit dorp kent. Echtwaar, Nieuw Balinge is een kampioen onder de dorpen wat betreft de initiatieven / activiteiten / programma’s op het gebied verbeteringen van leefomstandigheden van het dorp. Te veel om op te noemen. Aan die mensen draag ik deze onderscheiding op.

Ik maak deel uit van het dagelijks bestuur van het Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” Onder de vlag van het plaatselijk belang fungeren diverse werkgroepen, waarin ik uit hoofde van mijn bestuursfunctie zitting heb. Er heeft nog niet zo lang geleden in het “kontakt” een organogram gestaan waarin is uiteengezet om hoeveel groepen het gaat en wat zij, namens het plaatselijk belang, doen.

Vanuit die werkgroepen heb ik o.a. weer veel contact met de gemeente Midden Drenthe, de provincie en met de overheid in Den Haag. Regelmatig zijn wij in gesprek met ambtenaren, soms ook met de burgemeester, over zaken aangaande ons dorp. Dat kan gaan over het ‘gezicht’ van de omgeving en van het dorp dan wel over de ‘zorg’ in het dorp, dus zowel op sociaal als cultureel gebied. Ik doe dat werk graag en het spreekt vanzelf dat ik dat allemaal niet alleen doe. Door veel samenwerking met de vrijwilligers / verenigingen en clubs komt veel tot stand. Als ik terug kijk wat er in het afgelopen paar jaar aan activiteiten / programma’s is bereikt dan is dat indrukwekkend. Ik zal er een paar noemen en voor af mijn excuses als ik er een paar vergeet. Ze zijn voor mij allemaal even belangrijk:

Ouderen onder dak, buurtacademie, mantelzorg, mooi zo veilig zo, ‘t komp veur elkaar, steunpunt ouderen, enz enz

Regelmatig wordt mij door diverse instanties gevraagd om uitleg, -of liever nog een power point presentatie-, te geven waarom in Nieuw Balinge zoveel lukt. Uitleg geven doe ik dan graag, maar dan uit de losse pols. Al dat gedoe met power point is niets voor mij.

Soms ben ik ook zelf verbaasd dat wij weer iets bij de overheid of instantie voor elkaar hebben gekregen. Door met z’n allen aan dit dorp te werken, zie je ook dat de bewoners zich nog meer positief gaan gedragen. En dat zorgt er ook voor dat de jeugd zich hoe langer en meer gaat inzetten voor het dorp. Dat merk je aan alle kanten. Het is daarom van groot belang dat wij allemaal bereid zijn goed naar de jeugd luisteren en dat wij (en dat is jeugd en ouderen) dan veel tot stand kunnen brengen.

Het hoeft geen betoog dat “de Heugte” het centrum is van alle activiteiten en bij uitstek een voorbeeld is van vrijwilligerswerk. Dit centrum moet bruisen van de activiteiten ten behoeve van onze gemeenschap. We zijn er nog niet, maar wel een eind op weg. Er zijn nog leuke ontwikkelingen gaande, zoals de natuurontwikkeling om ons heen, het organiseren van wandelactiviteiten, ontmanteling van het munitiedepot, uitbreiding plan Koolveen, het tot stand brengen van een vissteiger aan de Middenraai voor invalide mensen, realiseren fitness toestellen voor ouderen op het grasveld voor ons dorpshuis, nemen van veiligheidmaatregelen rond om de Haarweg nabij de meester Sieberingschool door voetpaden en parkeergelegenheden aan te leggen, enz.

Ook zijn er minder leuke ontwikkelingen gaande zoals het verdwijnen van de buurtwinkel, de School met de Bijbel en sterke teruggang in de dienstverlening van openbaar vervoer, bankservice enz. Maar aan de andere kant zie ik ook dat kleine bedrijfjes zich in Nieuw Balinge gaan vestigen. Al met al ben ik positief over de ontwikkelingen in en rond Nieuw Balinge en, nogmaals, kan dat niet zonder de volledige medewerking van de bewoners / vrijwilligers, jong en oud.!

Ik ben nog jong en ik zet mij graag in om, als vrijwilliger en als bestuurder, van Nieuw Balinge een prachtige, gezellige en veilige leefgemeenschap te maken. Een dorp waar jonge mensen zich kunnen vestigen en ouderen zich thuis mogen voelen, hun hele leven lang”

   
  Ook in Canada wachtte Albert een warm onthaal door kinderen en kleinkinderen!