Wat heb ik toch met …

 

 

oktober 2011, Jose Post-Consent


Heel veel, een Kontakt vol denk ik.

Het is inmiddels bijna 44 jaar geleden dat ik voor “vast” in Nieuw - Balinge kwam wonen op Vosseveen 1.

Hoewel ik Nieuw Balinge al een beetje  had leren kennen tijdens de 2 jaar dat we bij het munitie complex woonden met mijn ouders en zusje in 1963.

Het was toch wel even wennen, net getrouwd, ouders en zusje die in Suriname wonen, klein dorpje, moest écht nog wel “inburgeren”, zo noemt men dat toch anno 2011.

Ja, en  dat gebeurde( let wel) door lid te worden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 21 jaar, van het platteland geen kaas gegeten maar toch. Ik leerde daar veel dames kennen en zat al vrij snel in het bestuur.

Dat was het begin van veel vrijwilligers werk,  43 jaar lang!

Maar ook tot lid van de Gemeenteraad. Nieuw Balinge heeft inmiddels in 3 Gemeentes “gelegen”?! Allereerst in Westerbork wereld wijd bekend vanwege het herinneringskamp. In deze Gemeente mocht ik 8 jaar lang mee draaien in het raadswerk.  Daarna de herindeling en Nieuw Balinge lag ineens in de Gemeente Middenveld, die naam hebben we maar een jaar gedragen, toen werd het Gemeente Midden – Drenthe waarvan ik inmiddels, ook alweer 4 jaar raadslid mag zijn.

In Nieuw – Balinge heb ik mij dus letterlijk en figuurlijk ontplooit. Ik heb veel geleerd, je wordt verstandiger in de loop der jaren en gaat daardoor ook meer relativeren. Nieuw Balinge is voor mij “ons” dorp geworden.

Jarenlang zijn we met vele vrijwilligers bezig Nieuw Balinge positief op de kaart te zetten en dat is aardig gelukt. Ik kan er niet omheen zoals Geke ook al schreef dat WIJ gevoel, naoberhulp, samen feestvieren maar ook samen besluiten iets af te gelasten bij droevige gebeurtenissen, dat is Nieuw Balinge. En natuurlijk blijft dat altijd een afweging, maar samen komen we er altijd uit. Ondertussen is er in Nieuw Balinge toch wel veel veranderd. Dat kan natuurlijk ook niet anders in ruim 40 jaar. Maar toch, helaas is de buurtwinkel weg en is er maar een school meer. Geen school keuze mogelijkheid meer, dat is jammer voor de leefbaarheid van het dorp. Maar gelukkig hebben we nog wel een goed draaiende ontmoetingsplaats, ons Dorpshuis zéér belangrijk voor een klein dorp. Wij noemen het vaak het kloppend hart van ons dorp, we zouden niet meer zonder kunnen.

Toch moeten we ons realiseren dat ook ons dorp enige vergrijzing kent, daar horen we zelf inmiddels, ook bij. Maar gelukkig ook weer een oplopend aantal peuters, en voor de komende jaren een mooie prognose voor de basisschool.

Als men mij vraagt wat “bindt” je aan Nieuw Balinge is mijn antwoord:  Geert!.

Wat was de mooiste dag in Nieuw Balinge: de dag dat onze dochter Bernice geboren is!

Wat is de mooiste herinnering: Heel veel,………maar de dag dat ik Koninklijk werd onderscheiden op voordracht van diverse dorpsgenoten/ verenigingen enz.  door burgemeester Ter Avest zoals het Hare majesteit de Koningin behaagd, was wel heel bijzonder. In de auto nog voor mezelf doornemend hoe ik zou reageren als onze Subsidie aanvraag  om het dorpshuis te verbouwen zou worden afgewezen…………kreeg ik een lintje!   Heb mij nog nooit zo”raar”gevoeld als toen, ik was er écht voor 100% ingeluisd!

En ik ben blij dat mijn “Vaders” werk niet wordt af gebroken. Zoveel berekeningen om de bunkers overeind te houden………en het is gelukt het wordt een museum. Dus blijvend voor de toekomst. Helaas maakt hij dit niet meer mee. Maar voor mij blijven bunkers van de munitie complexen het begin tot kennis maken met DRENTHE en Nieuw Balinge in het bijzonder!

Het dorp waar ik hopelijk nog lang mag genieten van alle mensen die er wonen en leven!

Dit schrijvende komen er veel herinneringen boven, ik was lid van GJVV  de jonge dames groep, uitvoering……. over het paard en in de ringen. Nu doe ik mee met een groepje + ers  in de BEWEGINGSTUIN.

Wonende aan de Robertusweg lekker dicht bij huis.

Wat heb ik een spijt………dat ik geen dagboek heb bijgehouden.

Wel heb ik een kast vol fotoboeken, folderboeken, en krantenknipsels bewaard, van alle verenigingen waar ik deel van heb uit gemaakt / of maak, als lid of bestuurslid!

Onze dochter zei laatst: Mam, moet ik dat later écht allemaal bewaren? Heb gezegd: Nee hoeft niet, maar doe wel eerst via KONTAKT een oproep, misschien is er iets of  iemand die het wel graag wil bewaren?

Want daarin schuilt mijn ANTWOORD:  WAT HEB IK TOCH MET NIEUW BALINGE? Veel, heel veel!

José Post Consent