Wat heb ik toch met …

 

 

november 2011, Albert Wielink


 

Verschrikkelijk veule, ik bin hier geboor’n veur drei’n zestig jaor terögge an de Verlengde-Middenraai waor nou de Fam. Jager woont.

Toen ik zestien jaor was mus mien Va en Moe zo nûdig naor Nieuweroord toe in woon an de Noorderweg, dat vun’t  ik toen verschrikkelijk!

Ik kreeg of had net verkering mit Annie en reed toen op mien brommertie, ik had toen eerst een Sparta en een jaor later een Batavus wat op en neer, laoter toen ik achtiene was mit de auto (Volkswagen kever).

Ik eb gelökkig maor vief jaor an de Noorderweg ewoond en was weer bliede dat ik weer terögge naor Nei-Baolinge kun.  Annie is ok geboor’n in Nei-Baolinge, waor nou de bugalow’s staot, an de Meeuwenweg, daor stunt vrögger zes van die kleine huusie’s.

Wij ebt eerst een half jaor bij mien schoonvolk innewoon’t  in de kievitstraote, de reden was dat de huus’n an de Robertusweg nog niet klaor waar’n.

Wij bint nou al weer bijna ienveertig jaor etrouwd waorvan zestien jaor an de Robertusweg en de rest van de tied an de Voornweg.

Wij ebt saom iene dochter (Audrey) die ok al weer vieftien jaor in Canada woont en etrouwd is mit Eduard Speelman en saam’n ok twei kiender ebt (Chantal en Roy).

Gelökkig gaore wij elk jaor mit ons beide de grote plasse aover en ieder jaor koom’t de kiender naor Nei-baoling toe, dan is et groot feest.

Ik eb wel iens,  dat ik deur ons mooie dorpie fietse en ik zie bij de schoele de Opa’s en de Oma’s  die de kleinkiender naor de schoele breng’t,  of as ze mut oppas’n en wij dan weer mut wachten as ze bij ons koomt of wij daor weer nao toegaot.

Maar er is in de drei’n zestig  jaar min de vief jaar, dat ik in Nei-Baoling wone, heel veule veraanderd.

In twei duuzen’t  dartiene bestiet Plaatselijk-Belang “De Veuruutgang” honderd jaor!

As ik op een regenachtige dag en er stiet niks in mien agenda,  dan lees ik de notulen nog wel iens deur v.a. neegtien  honder’d  dartiene  toen Plaotselijk-Belang  is opericht en die dan ook van “Draagt Elkanders Lasten” (DEL) die is opgericht in neeg’n tien honderd dartig.

Dan eb ik ontzettend veule  bewondering veur die meins’n, wat die allemaole deden veur ons prachtige dorpie. Ik ben dan ok ontzettend trots op alle vrijwilligers, die dat allemaole blieft veur’t  zet’n ( zie maondelijks kontakt, en de site van (Nei-Baoling)

In de verslagen/notulen die aj dan leest, kwaam’n toen ok al vake de zelfde naam’n naor veur’n, um de aandere naam’n niks te kort te doen, koom ie iedere keer de name van Meester Siebering (roepnaam Johannes) teeg’n,  wat die man ef betieken’t veur Nei-baoling is fantastisch, nogmaols de aandere meins’n niks ten naodele.

Kiek maor iens naor et rieke verenigingsleem dat wij nou nog ebt. Echt Nei-Baoling is een kampioen onder de dorpen wat betreft de initiatieven/activiteiten/ programma’s op et gebied van verbetering’n  en van de leefumstandigheden van ons dorp.

Deur veule  saomwarking met de vrijwilligers/ verenigingen en clubs komp er veule tot staan’d. Als ik terögge  kieke wat er in de öfgelop’n  paor jaor an activiteiten/ programma’s  is bereikt, dan is dat indrukwek’nd. Deur mit z’n allen an dit dorp te wark’n, zie je ok dat de bewoners zich nog meer positief gaot gedraag’n. En dat zorgt er ok veur dat de jeugd zich hoe langer en meer giet inzetten veur et dorp. Dat mark ie an alle kaant’n. Et is daorum ok van groot belang dat wij allemaole bereid bint um goed naor de jeugd  te luuster’n  en dat wij (en dat is jeugd en older’n  saom) veule tot staand kun’t  breng’n.  Dus de spreuk van meester Siebering “Doe niets gescheiden wat samen kan” kom ie bijna  nog dagelijks teeg’n.

En as mij wordt evraogd wat is oen mooiste dag in Nei-Baoling.

Dat ik naor vief jaor weer terögge gung naor Nei-Baoling, dat ik etrouwd was mit Annie en dat onze dochter (Audrey) geboor’n is  en natuurlijk de kleinkiender.

En wat is oen mooiste herinnering as mij daor naor evraogd zul worde’n, dan zulk zeg’n verschrikkelijk veule.

Maor as ik dan toch iene mus neu’m alhoewel dat verrekte moeilijk is, dan is dat de dag, dat ik Koninklijk bin onderscheid’n op 29 april 2010 in het gemeentehuus te Beilen op veurdracht van diverse dorpsgenoot’n/ vereningen enz, Namens de Koningin werd ik deur burgemeester Jan Broertjes toe espreuk’n  met o.a. de tekst:

HARE MAJESTEIT  DE KONINGING

Grootmeester van de orde van Oranje Nassau

HEEFT BIJ HAAR BESLUIT VAN

17 maart 2010 Albert Wielink

Geboren te Westerbork, 27 juni 1948

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Daor bin ik trots op, maor ik wul er direct bij zeg’n dat mien vrouwe Annie eigelijk disse onderscheiding ok verdient ef.

Zij ef er altied veur ezorgd dat ik al dat vrijwilligers wark en zitting ebbende in diverse bestuur’n van vereniging’n en organisatie’s, kon doen!

En vergeet al die vrijwilligers niet uut ons mooie dorpie, an al die meins’s ek toen ok de onderscheiding  an op edraag’n. Ik bin nog jong en ik zet mij saom’n mit aander’n in, um van Nei-Baoling een prachtige en gezellige en veilige leefgemeenschap te maok’n.

Een dorp waor onze jeugd zich kan vestigen en de oudere jeugd, waor ik ok al zo sachie’s an bij heure, zich thuus mug’t veul’n, hun hele leem’n laan’k.

Albert Wielink